Persondatapolitik

Water for Life ApS (“Water for Life”, “vi”, “os” eller “vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Ved at benytte denne hjemmeside og vores services accepterer du, at Water for Life behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside, samt relaterede service.

 

1. Oplysninger der indsamles

De personoplysninger, som Water for Life indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din adresse og lignende identifikationsoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af Water for Lifes tjenester.

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Virksomheden eller organisationens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cvr-nummer og evt. EAN-nummer
 • Relevante oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig (navn, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer)

Vi indsamler kun personoplysninger, du selv giver os adgang til, eller som ligger frit tilgængeligt på internettet.

 

2. Formål for indsamling af oplysningerne

Water for Life indsamler personoplysninger for at kunne lagre henvendelser, levere en given ydelse, tilmelde brugeren ønskede e-mail lister og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og tjenester, såfremt der anmodes herom. Herudover indsamler Water for Life personoplysninger til brug for interne undersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Vi giver altid mulighed for efterfølgende at angive, at man fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

 

3. Opbevaring af oplysninger

Water for Life opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke personoplysningerne er indsamlet. De oplysninger, som vi indsamler om vores brugere, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”).

 

4. Adgang til oplysninger

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Water for Life.

Vi ansætter løbende tredjeparter (andre virksomheder og personer) til at udføre visse opgaver på vores vegne. Disse parter kan kræve, at vi deler oplysninger med dem, for at kunne levere deres ydelse. Medmindre at vi informere om andet, har vores leverandører ikke ret til at bruge de personlige oplysninger, vi deler med dem, ud over hvad der er nødvendigt for at hjælpe os. Vi kan endvidere videregive oplysninger, som vi med rimelighed mener er nødvendige for at overholde gældende lovgivning.

 

4.1 Køb og salg af aktiver

Vi kan vælge at købe eller sælge aktiver. I disse typer af transaktioner er kundeinformation typisk en af ​​de forretningsmæssige aktiver, der overføres. Hvis vi (eller alle vores aktiver) erhverves, indgår konkurs eller går igennem en anden ændring af kontrol, vil personlige oplysninger være en af ​​de aktiver, der overføres til eller erhverves af tredjepart. Du vil blive underrettet via e-mail og/eller ved en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside om enhver ændring i ejerskab eller brug af dine personlige oplysninger samt eventuelle valg, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger.

 

5. Dine rettigheder

5.1 Retten til adgang

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.

 

5.2 Retten til at overføre data

Når vi anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part.

 

5.3 Retten til at korrigere data

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

 

5.4 Retten til at slette data

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Water for Life benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag
 • Du har en åben ordre, som ikke er færdigbehandlet
 • Du har et økonomisk mellemværende med Water for Life, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

 

5.5 Retten til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Water for Lifes retmæssige interesser. Water for Life fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

 

5.6 Retten til at modsætte sig direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

 

5.7 Retten til begrænset anvendelse

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Water for Life under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Water for Lifes retmæssige interesser, skal Water for Life begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Water for Life begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis Water for Life ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende

 

5.8 Udøv dine rettigheder

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder.

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) giver folk i deres egenskab af forbrugere, borgere og så videre en række specifikke rettigheder, de kan udøve under særlige omstændigheder. GDPR-overholdelse betyder blandt andet, at give forbrugeren mulighed for at gøre det muligt at udøve disse rettigheder. Nedenfor finder du et overblik over de 7 grundlæggende datafaglige rettigheder, samt mulighed for at udøve disse.

 • Jeg vil gerne vide, hvordan Water for Life bruger mine personlige oplysninger
 • Jeg vil rette op på forkert data Water for Life har om mig
 • Jeg vil gerne have Water for Life til at overføre mine data til mig eller en tredjepart (dataportabilitet)
 • Jeg vil gerne have Water for Life til at gemme mine data, men stoppe med at behandle dem
 • Jeg vil gerne have Water for Life at stoppe med at bruge mine oplysninger til direkte markedsføring og profilering
 • Jeg vil gøre indsigelse mod den måde Water for Life bruger mine personlige oplysninger på
 • Jeg vil gerne have slettet mine personlige data

Hvis du skulle have spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os.

Telefon: 26 70 10 20

E-mail: ra@water-for-life.com

Sidebar